Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

ZTV – Samoty, Kaplice

Investor: Ing. Jan Kebl, Plzeňská 35, České Budějovice 370 04

Zpracování PD: Dokumentace pro ÚŘ

Realizace: rok 2009 – 2011

Stručná charakteristika zpracované dokumentace: V rámci projektové dokumentace byl zpracován projekt základní technické vybavenosti města Kaplice. Přípravou území vznikly nové parcely pro výstavbu izolovaných domů, řadových, bytových domů a parcely pro dílčí občanskou vybavenost.

Ukázka z PD:

Comments are closed.