Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rekonstrukce přízemí a půdní vestavba, Široká č.p. 51, Český Krumlov

Investor: Mollnár spol.s.r.o., nám. Svornosti 7, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP, kulturní památka

Realizace: rok 1994 – 1995

Popis stavby: Stavba se nachází v centru Českého Krumlova v ulici Široká č.p. 51 na stavební parcele č.49. Jedná se o gotický objekt z 2.poloviny 14. století. Průčelí objektu je situováno východo – zápedně. Objekt je situován jako rohový na sběhu ulic Široká a Panenská s hlavní průčelí do ulice Široká.

V roce 1974 byla po výbuchu propan-butanu provedena celková rekonstrukce, během které byly zlikvidovány téměř veškeré vodorovné i svislé konstrukce ( vyjma dvou klenebních polí a části podélné zdi se zdí příčnou v zadním traktu. Také fasáda prošla celkovou rekonstrukcí, kdy byly dodrženy směrnice z SHP.

Nově naržená rekonstrukce nikterak nepopírala stávající funkci objektu. Byty v patře zůstaly zachovány a půdní vestavbou se počet bytů ještě zvýšil. Celkové architektonické řešení respektovalo památkovou podstatu objektu se snahou obnovení původních prostor. V přízemí došlo k obnovení původních prostorů vstupní haly a sousední místnosti, včetně obnovení původních otvorů.

Prostory v přízemí jsou využity jako prodejní plochypro drobné zboží. V podkroví byly navrženy skladové plochy a dvě bytové jednotky.

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.