Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rodinný dům, parcela č.71/1; 71/2, k.ú. Kladné

Investor: manželé Štrbkovi, Strahovská 256, Velešín

Zpracování PD: Projekt pro UŘ a SP

Realizace: rok 2004

Popis stavby: Objekt se nachází uprostřed obce Kladné na Českokrumlovsku. Cílem projektu bylo postavit jednoduchý, stavebně nenáročný, ale zároveň účelový rodinný dům, který bude respektovat místno a zároveň bude vyhovovat potřebám rodiny investora. Dům byl navržen jako dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu bez suterénu, zastřešený sedlovou střechou s valbami a sedlovým vikýřem. Dům je k ulici orientován okapem, což respektuje místní hmotové a prostorové členění na návsi. Členění fasády okny respektuje charakter původní zástavby obce.

Hlavní vstup do domu byl navrženze ze zahrady přes zádveří. Ze zádveří vede schodiště do 2. nadzemního podlaží a dále se vstupuje do haly, z níž jsou přístupné hlavní obytné prostory -tj. kuchyň a obývací pokoj a oba pokoje. Obývací pokoj je orientován směrem do zahrady a je s exterierem spojen francouzským oknem. Krom již zmiňovaných místností je v přízemí dále umístěna koupelna, pracovna. Ve 2. nadzemním podlaží se nacházejí tři ložnice, komora a koupelna. Přístup k hlavnímu vstupu umožňuje dlážděný chodník. Za domem směrem do zahrady je zpevněná terasa. Vjezd na pozemek umožňují dvoukřídlá vrata a zpevněná plocha mezi navrženým objektem a sousedním statkem.

Ukázka z PD:

            

Fotodokumentace:

         

Comments are closed.