Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Vila Zuzanka, v Šáreckém údolí č.p. 83, Praha 6

Investor: HALADA spol. s.r.o, Karlova 25, 11000, Praha 1

Zpracování PD: Projekt pro SP a provedení stavby, kulturní památka

Realizace: rok 2007 – 2010

Popis stavby:  Pozemek se nachází ve velmi cenném území Šáreckého údolí. Jedná se o stabilizované území, stávající parcelace vychází z historického vývoje, přičemž její současná podoba vznikla ve 3. čtvrtině 19. století. Vila byla postavena v roce 1873 a její hmota se od té doby prakticky nezměnila kromě hmoty zádveří před současným hlavním vstupem vedle věže, jež bylo zbořeno někdy po roce 1945. Na pozemku 2187 se nachází hodnotná zahrada založená v době vzniku vily, jež si uchovala mnoho z původní kompozice i výsadby. V zahradě se nachází reliéfní pozůstatky několika objektů /patrně altán, skleník, pařeniště, kůlny, opěrné stěny /a zejména betonový bazén. Zahrada i vila tak tvoří hodnotný celek, který je památkově chráněn.

Vila Zuzanka je typickou příměstskou vilou 2. poloviny 19.stol. Byla postavena v Šáreckém údolí se záměrem důstojně reprezentovat svého majitele a umožnit pobyt v téměř panenské přírodě. Tento záměr je dále zdůrazněn poměrně velkoryse koncipovaným anglickým parkem, který vilu obklopuje. Svůj účel plnila vila až do roku 1948, kdy byla znárodněna a posléze našla své uplatnění jako mateřská školka, která byla zrušena až v roce 1990, kdy vila opět přešla do soukromých rukou. Toto střídání majitelů i využití se projevilo na současném stavu objektu. V průběhu 2. poloviny 20.století tak přišla vila o svou vnitřní štukovou výzdobu, jež byla částečně obnovena po roce 1990 ovšem s použitím ne zcela vhodných materiálů. Po roce 1990 byly rovněž přírodním kamenem nově obloženy koupelny v interiéru a pořízena nová osvětlovací tělesa. Dispoziční změny v interiéru byly za celou dobu existence objektu malé a omezily se na vybourání nových dveřních otvorů a drobné změny příček. Vnější fasáda včetně oken a dveří a pozoruhodných dřevěných okenic zůstala zachována v prakticky původní podobě a byla poměrně citlivě opravována i v době komunismu. Vnější vzhled vily se změnil v důsledku zřízení monumentálního schodiště s balustrádami před hlavní severní fasádou. Toto schodiště umožňuje nástup ke francouzským dveřím vedoucích do hlavního obytného prostoru. Před východní fasádou doznala změn přilehlá terasa, jejíž zděné zábradlí představuje evidentně nepůvodní doplněk. Veškeré pochozí vrstvy venkovních teras pochází z doby posledních úprav po roce 1990.

Objekt je z větší části podsklepen, přičemž suterénní stěny jsou velmi zvlhlé s výkvěty solí a plísněmi. Stávající střešní krytina a veškeré klempířské prvky jsou plechové bíle natřené, krov je původní stejně jako všechny stropní konstrukce.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

            

Comments are closed.