Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Adaptace bytu Českobratrská č.p. 84, Český Krumlov

Investor: Simona Kordíková, U Trojice 97, Český Krumlov

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2007

Popis stavby: Objekt se nachází v lokalitě Vyšný, která je součástí města Český Krumlov. Návrh vychází z požadavku investora na standartní byt s využitím podkrovního prostoru. Naší snahou bylo pokud možno sladit tento investiční záměr s možnostmi a charakterem celého objektu. Byt a nevyužitápůda nabízely možnost realizovat nové kvalitní bydlení dle požadavků investora za předpokladu nových technických zásahů do konstrukce krovu a stávajících stropů.
Výsledkem bylo rozčlenění bytuna spodní patro (ob. pokoj, kuchyně s jídelním koutem, chodba, WC, schody do podkroví) a podkroví (3x pokoj, chodba, koupelna s WC).
Byt je ukončen původní valbovou střecho s doplněnými nově vybudovanými okenními vikýři, které prosvětlují jednotlivé místnosti v podkroví. Pohledové fasády zůstávajíshodné s původní omítkou. Střecha je kryta keramickou střešní krytinou, francouzského typu, cihlově červené barvy, klempířské prvky – satjan. Krov zůstává dřevěný vaznicový /stojaté stolice/, popřípadě doplněn ocelovými ztužujícími prvky.

Ukázka z PD:

        

Fotodokumentace:
    

Comments are closed.