Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Co je nového

Územní plány, projekt, interier

V této době dokončujeme několik územních plánů pro obce českokrumlovského okresu.
Jde o obec Omlenice a Pohorská ves.

Dále pracujeme na interieru velikého Wellness studia v Českém Krumlově.
Vstup do provozu studia byl navržen z Věncové ulice, v místě původního vstupu na parcelu č.p. 38 (původní schody jsou dodnes patrny).
V úrovni 1. NP byla navržena malá recepce s možností podávat občerstvení, terasa a dvě solária. Do úrovně 1.PP se sestupuje po dvouramenném schodišti a byla navržena sauna se zázemím (šatny, sociály, odpočívárna, chlazení) a zázemí pro obsluhu studia.

Z projektů nyní dokončujeme rodinný dům Na Lhotkách v Českém Krumlově.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace – rekreační zóna „Hornobranský rybník“.
Zde bude příjemná rekreační zóna pro občany Českého Krumlova, především díky lesním porostům, které významným způsobem ztvárňují charakter krumlovské krajiny.
Pokrývají především vyšší části terénu a vytvářejí tak působivé „zelené horizonty“.

Regulační plány

Pro město Český Krumlov právě zpracováváme regulační plán „Rybářská“.
Jedná se o lokalitu přímo v historickém jádru města v tzv. Rybářské ulici, která je součástí území památky UNESCO a je ve vizuálním kontaktu s areálem zámku Český Krumlov.
RP je proto vypracován s ohledem na zachování genia loci Českého Krumlova.

Dále jde o regulační plán „Šeříková stráň“.
Zóna řešeného území se nachází na území města Český Krumlov, na úpatí skalního masivu spadajícího k Vltavě a silnici vedoucí těsně při patě skalního masivu s krásnými výhledy.