Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Kdo jsme

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury , obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

V rámci řešení celé řady úkolů v projekční činnosti a územním plánování vznikl tým, který je schopen řešit široké požadavky klientů. Jednotliví členové týmu se projekční činnosti a územně plánovací činnosti věnují od r. 1989, kdy došlo k rozpadu velkých a často anonymně působících ústavů. Struk­tu­rou stá­lých spo­lu­pra­cov­níků jsme schopni kom­pletně zajis­tit veš­keré výkony spo­jené s přípravou staveb, investorskou, projekční a územně plá­no­vací činností.

Důraz na kvalitu práce, individuální přístup k jednotlivým klientům a komplexnost služeb je hlavní devizou, kterou může Wízner AA svým klientům nabídnout.

Nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je i profesní pojištění odpovědnosti za škodu.

Znalost a zkušenosti s projektováním rekonstrukcí
a adaptací historických a památkových objektů

Ing. arch. Petr Wízner žil do svých 27 let v Teplicích. V roce 1992 bydliště a stěhuje se do Českého Krumlova. Jeho vztah k rodnému městu i časté pobyty však trvají a v současnosti funguje v okrese Teplice i v celém severočeském regionu pobočka kanceláře, která v rámci své činnosti zpracovává v regionu četné projekty v oboru pozemního stavitelství aúzemně plánovací činnosti.

Od roku 1994 působí Ing. arch. Petr Wízner v Českém Krumlově kde projekčně připravil a následně spolupracoval při realizacích a rekonstrukcích řady památkových objektů.

Firma WÍZNER AA, architektonický ateliér zpracovala v posledních letech řadu projektů pozemních staveb v oblasti rekonstrukcí a staveb v historickém prostředí, z nichž řada je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek či národních kulturních památek, dále řadu projektů pozemních staveb, územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace na území České republiky, a to zejména v jihočeském kraji (Český Krumlov, České Budějovice), na území hlavního města Praha a v severočeském kraji.