Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Světec – Rekonstrukce fary

Investor: Obecni urad – obec Světec, Zamek 1, Světec, 41753

Zpracování PD: Projekt pro SP a provedení stavby, kulturní památka

Realizace: rok 2007

Popis stavby: Objekt se nachází v obci Světec v bývalém okrese Teplice. Fara se nachází v centru obce v těsném sousedství kostela a zámku.

Průjezdem vede přístupová cesta k zámecké budově. Současná podoba fary je v podstatě barokní s drobnými úpravami z 19. a 20. století,především barevnost fasády a část oken. Nejstarší partie zdiva pochází patrně z 1. pol. 16.století, kdy byl po husitských válkách částečně obnovován areál zpustlého kláštera. Budova dnešní fary byla vestavěna do bývalé hradební zdi kláštera. Fara záhy prodělala renesanční přestavbu a získala své dnešní rozměry. Další zásadní přestavba proběhla na počátku 18. století pod vedením architekta Octaviana Broggia, která vtiskla stavbě její dnešní podobu.

Návrh rekonstrukce vychází ze záměru investora najít pro objekt nové využití odpovídající charakteru objektu. Přízemí by mělo částečně sloužit pro provoz knihovny a část jako zasedací místnost pro zastupitelstvo. V přízemí bude dále v návaznosti na zasedací místnost umístěna kuchyňka a sociální zázemí.

Ve 2.nadzemním podlaží by měla být umístěna druhá zasedací místnost a dále výstavní prostory. Dále zde bude obnoveno wc pro personál.Podkroví zůstane vzhledem k památkovému charakteru objektu nevyužito. V suterénu bude umístěna kotelna a sklad.

Rekonstrukce i následný způsob využití fary bude v maximální míře respektovat autenticitu objektu. Součástí rekonstrukce bude i rehabilitace farní zahrady.

Ta bude respektovat klidový charakter zahrady – budou obnoveny cestičky a nově probourán vstup na zahradu. Na části zahrady před požární zbrojnicí bude upraveno sezení s možností osazení plastiky.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

Comments are closed.