Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

ZTV – Kostomlaty pod Průhonem, ETAPA 1

Investor: Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 417 54

Zpracování PD: Dokumentace pro ÚŘ a SP

Realizace: rok 2006

Stručná charakteristika zpracované dokumentace: V rámci projektové dokumentace byl zpracován projekt základní technické vybavenosti obce Kostomlaty pod Milešovkou lokalitě “ Pod Průhonem“. Přípravou území vznikly nové parcely pro výstavbu izolovaných domů.

Ukázka z PD:

Komentáře nejsou povoleny.