Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

ZTV – Kaplice Jih, změna stavby před jejím dokončením

Investor: HB DOMY INVEST s.r.o., Politických vězňů 14/915, 110 00 Praha 1

Zpracování PD: Dokumentace pro ÚŘ a SP

Realizace: rok 2005 – 2009

Stručná charakteristika zpracované dokumentace: V rámci projektové dokumentace byl zpracován projekt základní technické vybavenosti města Kaplice lokalita „Jih“.

Přípravou území vznikly nové parcely pro výstavbu izolovaných, řadovových, bytových domů a parcely pto výstavbu občanské vybavenosti.

Ukázka z PD:

Comments are closed.