Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice – přístavba

Malebná zahrada se spoustou zeleně vytváří ostrov obklopený hradbou panelových domů. Vznikl tak jakýsi vnitroblok sevřený novodobou zástavbou a protknutý systémem cest a pěšin tak, jak vznikala okolní zástavba. Ona intimita a soukromí zahrady i celého místa je zřejmě navždy ztracena a nové vazby i využití tvoří z celé zahrady poloveřejný prostor. I z tohoto důvodu je v návrhu ponechána vila tak jak byla postavena- jako soliter, jako objekt který je dokončený, ke kterému není třeba již nic přidat. Co je naopak třeba je nutnost definovat nové vztahy a vazby na okolní zástavbu a vztahy.
Navrhovaná dostavba území je tedy tvořena dvěma drobnými objekty – solitery  – pavilony (SO1 – výtvarný pavilon a SO2 – pavilon hudby a tance), které svým měřítkem, umístěním i hmotou nekonkurují dominující vile, a zároveň v území vytváří nové prostory – snaží se do zahrady vnést nově vymezené průhledy,  a prostory. V návaznosti na hlavní vstup do vily pak nově vytvářejí polo veřejný prostor – místo pro setkání, odpočinek a sdílení se. Nedílnou součástí návrhu je i umístění nových plastik- monumentů  dotvářejících celý prostor.

                              

Comments are closed.