Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Uzemní plán obce Světec, změna č.1

Investor: Obecní úřad Světec, Zámek 1, 417 53 Světec

Zpracování PD: Návrh územního plánu – změna č.1

Realizace: rok 1998 -2008

Stručná charakteristika zpracované dokumentace: V rámci prací zpracován návrh územního plánu obce Světec. Územní plán obce Světec byl schválen v roce 2005, změna č.1 územního plánu byla schválena a vstoupila v platnost v roce 2010. Územně plánovací dokumentace řeší přípravu území pro zástavbu izolovanými rodinnými domy, výrobní sféru, služby a občanskou vybavenost. Velký důraz byl věnován historickému jádru obce, kde je navržena jeho ravitalizace a dostavba.

Ukázka z PD:

Komentáře nejsou povoleny.