Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Územní plán obce Omlenice

Investor: Obecní úřad Omlenice, Omlenička 44, Kaplice 382 41

Zpracování PD: Návrh územního plánu

Realizace: rok 2011 -2013

Stručná charakteristika zpracované dokumentace:
ÚP Omlenice je projekt nového územního plánu obce Omlenice a její správní oblasti, která zahrnuje tři katastrální území – Zahrádka u Omlenic, Omlenice, Stradov u Kaplice. Prostorové uspořádání území je rozděleno na několik menších sídel, které jsou umístěné v místní, převážně hospodářské krajině, propojené místními komunikacemi. Hlavními liniovými prvky v území jsou koridor celostátní železnice a koridor dálniční trasy D3, oba navazující na trasy vedené v sousedním Rakousku. Největší podíl rozvojových ploch tvoří plochy pro bydlení. Ostatní rozvojové plochy jsou plochy rekreace, občanského vybavení, výroby a skladů a vodní plochy.

Ukázka z PD:

omlenice

Comments are closed.