Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Uzemní plán obce Ohníč

Investor: Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč

Zpracování PD: Návrh územního plánu

Realizace: rok 2000 -2003

Stručná charakteristika zpracované dokumentace: V rámci prací zpracován návrh územního plánu obce Kostmlaty pod Milešovkou. Územní plán byl schválen a vstoupil v platnost v roce 2007. Územně plánovací dokumentace řeší přípravu území pro zástavbu izolovanými rodinnými domy, výrobní sféru, služby a občanskou vybavenost.

Ukázka z PD:

Comments are closed.