Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Stavební úpravy, Soukenická 42, Český Krumlov

Investor: Miroslav Man, Soukenická 42, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP, kulturní památka

Realizace: rok 2001

Popis stavby: Objekt Soukenická č.p 42 se nachází v MPR Český Krumlov, v čele vyústění ulice Panská do Soukenické. Jedná se o částečně podsklepený objekt se 3 nadzemními podlažími o nestejných úrovních podlah zastřešený sedlovou střechou s polovalbou. K objektu náleží dvorek. V úrovni sklepa v nejnižší úrovni je umístěn provoz vinárny, ve zvýšené části sklepa je umístěn sociál. V úrovni 1. NP je provoz varny, vstupní hala a sklady, ve zvýšené části 1. NP je kancelář.

Ve 2. NP je výstup na pavlači, jídelna , sociály a přípravna se skladem. Ve zvýšené části 2.NP je byt velikosti 2+1. Dům č.p 42 je středověkého původu, radikálně byl přestavěn v 1. Čtvrtině 16. stol., další stavební úpravy proběhly v letech 1733 – 70, klasicistní kol. r. 1 800. Výrazných stavebních úprav dozna v r. 1884. Z tohoto období se dochovala stavební dokumentace. Č.p. 42 je národní kulturní památkou.

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu probíhaly ve třech etapách. I. etapa „HLAVNÍ OBJEKT“, II. etapa „Dvůr“ a III. etapa „STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ“. Stavební úpravy hlavního objektu podkroví vycházejí ze stávajícího stavu objektu, kdy po provedené rekonstrukci došlo k částečnému přehodnocení programu objektu a na základě jeho dosavadního provozu vzešly nároky na poskytnutí vyššího standartu. Podstatným důvodem k navrženým změnám je neposlední řadě i nutnost o zlepšení prostorových a dispozičních vazeb. Změny jsou navrženy na těchto úrovních: SOCIÁLY V 1.PP, SOCIÁLY A JÍDELNA, SKLAD V 2.NP, BYT – ZVÝŠENÉ 2. NP ( V PD ZNAČENO JAKO 3. NP) .

Stavební úpravy podkroví vycházejí ze stávajícího stavu objektu, kdy byla v první etapě provedena oprava krovu, výměna krytiny a položení difúzní fólie.

Konstrukce krovu je podle původní projektové dokumentace nadimenzována na půdní vestavbu. Dispozičně je navrženo vybudování čtyř samostatných apartmánů s předsíňkou a sociálem. Dále jsou navrženy 2 skládky přístupné s podesty schodiště. Na úrovni kleštin je navržena půda a 2. úroveň dvou apartmánů. Tato úroveň je přístupná po mlynářském schodišti.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.