Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Stavební úpravy kanceláří a zasedací místnosti

Investor: FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA. S.R.O.

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2008

Popis stavby: Objekt, ve kterém byly prováděny úpravy prostor, se nachází v průmyslové části Domoradice v Českém Krumlově. Záměrem stavebních úprav kanceláří je důraz a potřeba nového ztvárnění interiérů a vybavení některých administrativních provozů a potřeba vytvoření nových pracovních míst.

Předmětem stavebních úprav byly stávající zasedací místnosti, vstupní chodba , prostor stávající recepce a sousední kancelář. Projekt řešil stavební úpravy zasedací místnosti – podhledy a nika pro zabudované skříně, sjednocuje v jeden kancelářský provoz místnosti recepce a sousední kanceláře. Dále navrhoval vybudování nové recepce se zázemím v prostoru vstupní chody a upravoval malou zasedací místnost na kancelář. Nově byly navrženy podlahy, podlahy a dílčí zásahy do nenosných svislých konstrukcí.

Nově byla také navržena prosklená dělící stěna mezi chodbou a kancelářemi a vstupní dveře do objektu. Kromě těchto zásahů do dispozice bylo nutno v rámci úprav provést rozvody elektroinstalací dále pak kompletní výměnu rozvodů počítačové sítě, požárního zabezpečení a elektronického zabezpečení objektu.

Ukázka z PD:

         

Fotodokumentace:

            

Komentáře nejsou povoleny.