Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Sborový dům ČCE Kaplice – ARCHA

Investor: FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, 28. října, České Budějovice

Zpracování PD: Projekt pro SP a provedení stavby

Realizace: rok 2002 – 2003

Popis stavby: Dům je řešen jako podélný, přimykající se na severní straně k potoku ve vzdálenosti určené povodím. Hlavní vstupní fasáda je navržena bez oken pouze s velkými vstupními dveřmi, a navozuje dojem kostelních staveb. Do obytné a ubytovací části domu se vstupu je ze severu odděleným vstupem z terasy mezi potokem a domem. Jižní část domu je orientována do dvora s potřebnými parkovacími místy a kolárnou.

Terasa i dvůr zároveň umožňují realizovat zde příležitostné posezení dle ročních období. V létě bude využívána terasa, v chladnějším období předpokládáme
využití dvora. V přízemí jsou navrženy společenské prostory domu (sál, předsálí,klubovna), toalety a kancelář faráře). Do patra se vstupuje odděleným schodištěm na podestu. Z podesty jsou přístupné pokoje hostí se zázemím a byt faráře. Byt faráře je navržen jako chodbový s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou navrženou v koncové, západní, části domu. Poslední patro je navrženo jako ustupující a jsou zde navrženy pokoje pro větší skupiny návštěvníků, dělené na mužskou a ženskou část.
Terasa slouží pro obě části a stejně tak i kuchyňka s jídelnou ve schodišťové hale. Výraz domu byl navržen tak, aby z pohledů na něj byly zdůrazněny funkce jednotlivých prostor. Přízemí je osvětleno velkými okny bez parapetů, která zároveň mohou sloužit jako balkónové dveře pro výstupy do dvora nebo na terasu. V patře jsou okna standardní, navržená dle jednotlivých obytných prostor. Poslední patro je pak řešeno jako lehká nástavba, kde jsou jednotlivé okenní a dveřní otvory včetně stěn kryty dřevěnými žaluziemi. Velký důraz byl kladen na vstupní fasádu, kde hlavním prvkem jsou především mohutné vstupní dveře a sloup s křížem. Plášť celého domu je navržen jako sendvičová konstrukce se zateplením obvodového pláště. Desky zateplovacího systému zároveň tvoří tektoniku – horizontální členění fasád. Celá stavba je ukončena dřevěnou segmentovou střechou, dodávající domu eleganci a modernost.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

                        

Comments are closed.