Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rodinný dům s Wellnes studiem

Investor: manželé Weberovi, Plešivecká 129, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2005

Popis stavby S01 RD dům: Parcela č.p. 38 leží na rozhraní novodobé zástavby v dolní části na úpatí východního svahu Plešivce v Českém Krumlově. Její spodní (severní) hrana je tvořena nízkou opěrnou zdí, která parcelu odděluje od původní zástavby – objektu „Kavěnky“. Východní hranice parcely tvoří uliční hranici s Věncovou ulicí, za kterou je situována novodobá zástavba panelových domů plešiveckého sídliště. Na jihu a východě parcelu obklopuje novodobá zástavba rodinných domů z 80. tých let minulého století. Zastavitelnost pozemku byla dána jeho konfigurací, respektive jeho sklonem, který je pozvolný směrem k východu a možností jeho dopravní obslužnost . Vlastní zástavba parcely byla navržena s ohledem na respektování měřítka a způsobu zástavby historické části (tzn. Krásného údolí). Právě z ohledem na respektování této zástavby byla navržena zástavba pozemku dvěma objekty a to tak, že svou orientací a hmotovým řešením vytvářej drobné vnitroprostory, které jsou typické právě pro tuto část Plešivce. Vlastní hlavní objet (SO1) určený pro bydlení je navržen v těžišti parcely č.p. 38. Od novodobé zástavby panelových bytových domů a ve vztahu k objektu úřadu práce je hlavní objekt (SO1) oddělen a uzavřen nízkou hmotou objektu (SO2), který jednak dotváří uliční frontu Věncové ulice a jednak odděluje vzniklé polosoukromé prostory od prostoru ulice. Objekt SO1 je navržen jako poměrně členitý dům s odskakovanou hmotou a nepravidelnou výškou hřebenů střech.

Zastřešení objektu sedlové, v nízké části ukončené valbou. Řešení fasád a tektoniky domu vycházejí z navrženého dispozičního řešení za předpokladu použití tradičních materiálů omítky a dřeva.

Hlavní objekt SO1 bude slouží pro individuelní bydlení, jako doprovodná funkce je navržena možnost poskytování přechodného ubytování. Objekt ve výškově osazen na dvou úrovních , čímž vznikají dvě nástupní podlaží. V úrovni 1.NP (zapuštěné podlaží) je navržen malometrážní byt. Tento byt byl navržen jako bezbariérový a výhledově by měl sloužit jako jakýsi „výměnek“. Dále je v tomto podlaží situována jídelna se zázemím, pracovna a obytný pokoj s přímým výstupem na zahradu. Tyto prostory jsou vnitřním schodištěm propojeny s hlavním nástupním patrem rodinného domu. Ve 2. NP – v zadní části domu úroveň 1. NP a tím i hlavního nástupního podlaží SO1 byl navržen hlavní vstup do rodinného domu se zádveřím, šatnou, halou se schodištěm do podkroví. Z haly je vstup do hostinského pokoje, sociálu s koupelnou, prádelny, hostinského pokoje a jídelny s kuchyní, z jídelny pak vede schodiště do obývacího pokoje v úrovni 1.NP. Prostor jídelny a obývacího pokoje je propojen galerií. Z jídelny je dále navržen vstup na balkon. Dále jsou v úrovni 2. NPnavrženy tři malometrážní samostatné ubytovací jednotky, které budou sloužit pro přechodné ubytování. V úrovni 3. NP jsou navrženy dva pokoje , ložnice se šatnou, WC a koupelna.

Ukázka z PD S01 RD dům:

         

Fotodokumentace  S01 RD dům:

         

Popis stavby S02 Wellnes studio: Parcela č.p. 38 leží na rozhraní novodobé zástavby v dolní části na úpatí východního svahu Plešivce v Českém Krumlově. Její spodní (severní) hrana je tvořena nízkou opěrnou zdí, která parcelu odděluje od původní zástavby – objektu „Kavěnky“. Východní hranice parcely tvoří uliční hranici s Věncovou ulicí, za kterou je situována novodobá zástavba panelových domů plešiveckého sídliště. Na jihu a východě parcelu obklopuje novodobá zástavba rodinných domů z 80. tých let minulého století. Zastavitelnost pozemku byla dána jeho konfigurací, respektive jeho sklonem, který je pozvolný směrem k východu a možností jeho dopravní obslužnost . Vlastní zástavba parcely byla navržena s ohledem na respektování měřítka a způsobu zástavby historické části ( tzn. Krásného údolí). Právě z ohledem na respektování této zástavby byla navržena zástavba pozemku dvěma objekty a to tak, že svou orientací a hmotovým řešením vytvářej drobné vnitroprostory, které jsou typické právě pro tuto část Plešivce. Vlastní hlavní objet (SO1) určený pro bydlení je navržen v těžišti parcely č.p. 38. Od novodobé zástavby panelových bytových domů a ve vztahu k objektu úřadu práce je hlavní objekt (SO1) oddělen a uzavřen nízkou hmotou objektu (SO2), který jednak dotváří uliční frontu Věncové ulice a jednak odděluje vzniklé polosoukromé prostory od prostoru ulice. Objekt SO1 je navržen jako poměrně členitý dům s odskakovanou hmotou a nepravidelnou výškou hřebenů střech.

Zastřešení objektu sedlové, v nízké části ukončené valbou. Řešení fasád a tektoniky domu vycházejí z navrženého dispozičního řešení za předpokladu použití tradičních materiálů omítky a dřeva.

Doprovodný objekt bude sloužit jednak jako technické zázemí k SO 1 – byla zde navržena dílna s garáží a jednak byl zde navržen provoz „WELLNES“ studia. Vstup do provozu studia byl navržen z Věncové ulice, v místě původního vstupu na parcelu č.p. 38 (původní schody jsou dodnes patrny). V úrovni 1. NP byla navržena malá recepce s možností podávat občerstvení, terasa a dvě solária. Do úrovně 1.PP se sestupuje po dvouramenném schodišti a byla navržena sauna se zázemím ( šatny, sociály, odpočívárna, chlazení) a zázemí pro obsluhu studia.

Řešení dopravy , parkování na parcelu č.p. 38 je navrženo zřízení nového vjezdu a to z ulice Věncová. Vjezd byl navržen na nejvyšším místě pozemku, při jeho jižní hranici tak aby byl výškový nájezd co nejpříznivější. V návaznosti na vjezd jsou navržena 3 parkovací místa pro hosty a vjezd do garáže.

Ukázka z PD S02 Wellnes studio: 

      

Fotodokumentace S02 Wellnes studio:

   

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.