Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rekonstrukce rodinného domu, Na Skalce 167, Český Krumlov

Investor: Jurna Miroslav, Na Skalce 167, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro UŘ a SP

Realizace: rok 2003

Popis stavby: Objekt se nachází v lokalitě „Na Vyhlídce“ v Českém Krumlově odkud je panoramatický výhled na historický střed města. Záměrem projektu bylo vytvořit moderní rodinný dům se dvěma oddělenými bytovými jednotkami, jehož měřítko bude odpovídat okolní vilové zástavbě a nebude rušit v pohledech z historického středu města. Na pozemku se nachází dva objekty, jednak samotný rodinný dům a dále pak podsklepená garáž. Rodinný dům má tři podlaží, přičemž jedna bytová jednotka se nachází v 1.np a druhá ve 2.np a v podkroví. Oba byty jsou úplně odděleny a mají zvláštní vstup.V rámci rekonstrukce byla hmota objektu zvětšena o prosklený arkýř na čelní fasádě. Dále bylo zbouráno stávající zádveří a nahrazeno novým. Do dispozic 1. np se bylo zasahováno jen minimálně, ve 2. np byl vytvořen jeden velký obytný prostor s kuchyňským koutem a koupelna. V podkroví vzniknou tři pokoje, pracovna a koupelna. Součástí rekonstrukce bylo i nahrazení stávajícího krovu novým. Mezi 1.np a 2.np je navrženo nové schodiště. Na pozemku bude jedno garážové stání v garáži a dále jedno kryté stání pro automobil. Terénní úpravy nebudou příliš rozsáhlé, bude se jednat především o předláždění prostoru krytého stání pro automobil u vstupu, a dále snížení terénu před hlavní fasádou tak, aby byl v úrovni podlahy 1.np. Fasáda domu je navržena v měřítku respektující okolní zástavbu.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.