Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Regulační plán Vyšný, Český Krumlov

Investor: Město Český Krumlov,nám. Svornosti 1, Český Krumlov

Zpracování PD: Regulační plán, změna č.1.

Realizace: rok 2006 -2009

Stručná charakteristika zpracované dokumentace: V rámci projektové dokumentace byl zpracován regulační plán lokality Vyšný, která se nachází na okraji města Český Krumlov.

V rámci PD byly zpracovány územně analytické podklady, urbanistická studie a návrh regulačního plánu. Regulační plán byl schválen a vstoupil v platnost na jaře v roce 2010. V rámci zpracované dokumentace jsou navrženy limity a regulace pro zástavbu území rodinnými domy, regenerace historického jádra osady Staré Vyšný a navržena podrobná zástavba a využití areálu bývalých kasáren (území je připraveno pro zástavbu rodinnými domy, bytovými domy a občanskou vybaveností).

Ukázka z PD:

Comments are closed.