Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Regulační plán Šeříková stráň

Investor: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Návrh regulačního plánu

Realizace: rok 2012 -2013

Stručná charakteristika zpracované dokumentace:
Zpracování RP Šeříková stráň vychází z požadavků soukromých investorů na zástavbu lokality Šeříková stráň v Českém Krumlově. Jedná se o atypickou lokalitu území v Českém Krumlově, nacházející se na okraji náhorní planiny skalního masivu, místně nazvaného Šeříková stráň. V současné době prochází daným místem místní komunikace obsluhující stávající vilovou zástavbu. Atraktivní lokalitu se rozhodlo město doplnit o zástavbu dalšími vilovými domy, které by doplnily uzavřely území.
Řešené území má dost specifický charakter. Rozhodující byly limitní požadavky pro zástavbu a pro ozelenění jednotlivých parcel. Jsou zde navrženy čtyři nové parcely
určené pro zástavbu (podkladem byl stávající ÚP Český Krumlov). Regulační plán striktně řeší prostorové i plošné regulace týkající zástavby jednotlivými objekty a osázením vysokou zelení na jednotlivých parcelách, vzhledem k charakteristickým pohledům z exponovaných míst ve městě.

Ukázka z PD:

A_zdalky_zakres2     B_zdalky_zakres2     C_zdalky_zakres2
D_zdalky_zakres2     E_zakres2     F_priblizeno_zakres2
G_zakres2     z-veze-priblizeno_zakres2      RP

Comments are closed.