Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Přístavba vstupu k obytné vile č.p. 201, Český Krumlov

Investor: Ing. Jiří Valter, tř. Míru 201, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2006

Popis stavby: Objekt č.p. 201 a parcely č.p. 1060, 3596 a 871/11 jsou situovány na nároží jižního svahu poměrně husté zástavby na okraji historického jádra Českého Krumlova. Poloha i orientace stávajícího objektu i parcely je velice atraktivní v kompozici charakteru zástavby této části města Český Krumlov. Objekt č.p. 201 je určen k bydlení. V současné době je obýván dvěma rodinami, přičemž horní patra objektu jsou přístupná pouze přes spodní byt, respektive přes jeho obytnou halu, čímž dochází k narušování soukromí jeho obyvatel. Okolní zástavba je smíšeného typu – jedná se jednak o zástavbu prvorepublikovou a jednak o zástavbu novodobou – objekt polikliniky a objekty panelového sídliště Špičák. Na parcele se nachází 2 objekty – obytná vila s terasou, garáž. Objekt je v dobré dopravní dostupnosti, leží při místní komunikaci – tř. Míru, dále je možný zadní příjezd k objektu a to obslužnou komunikací vedoucí souběžně s ulicí TG Masaryka.

Jak již bylo řečeno je poloha i orientace stávajícího objektu i parcely v kompozici charakteru zástavby této části města velice atraktivní. Návrh přístavby se proto snažil důsledně respektovat charakter, měřítko, symetrii, stavební řešení i detaily stávající vily. Nová hmota„vstupního arkýře“ byla navržena tak, aby ničím nerušila průhledy z jednotlivých ulic na objekt, ale i na okolní zástavbu a město samotné. Vstup je navržen jako jednoduchý symetricky řešený arkýř s částečně krytým přístupovým schodištěm a střešní terasou.

Hlavní hmota přístavby je umístěna na místě původního rizalitu na severní straně obytné vily. Motiv tohoto rizalitu se pomítá do nově navržené hmoty arkře a přechází do střešního vikýře který je tvarově shodný s vikýřem stávajícím. Řešení fasád a tektoniky přístavby vycházejí ze stávajícího fasádního řešení, za předpokladu použití tradičních materiálů – omítky, cihel, kamene a oceli. Z důvodu nutnosti oddělení provozů dvou bytových jednotek je navrženo vybudování nového vstupu do horních pater. Stávající mezipodesta vnitřního schodiště ( mezipatro ) je propojeno s přístavbou novým vnitřním schodištěm a částečně i vnějším krytým schodištěm. Bylo tak navrženo vybudování vstupu, zádveří včetně schodišť. V podkroví vznikne nový vstup na novou terasu ( balkon ) vzniklý na střeše přístavby. V interiéru bude vstupní prostor v mezipatře oddělen od vnitřního schodišťového prostoru přízemí lehkou příčkou s přisvětlením přízemní haly pomocí nově vybudované prosklené stěny v mezipatře. Prostor stávající obytné haly v úrovni přízemí je prosvětlen nově navrženým okénkem v arkýři, prostor schodiště do sklepa bude odvětráván otvory s větrací mřížkou (v čele arkýře)a v podstupnici vnějšího schodiště.

Ukázka z PD:

   

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.