Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Pohoří na Šumavě – Obnova kostela Panny Marie Dobré Rady

Investor: Fara Pohoří s.r.o., Zátkovo nábřezí 448/7, České Budějovice 370 21

Zpracování PD: Studie

Realizace: rok 2012

Popis stavby:
Návrh stavby se zabývá řešení dostavby a obnovy kostela Panny Marie Dobré Rady v obci Pohoří na Šumavě, která se nachází v těsné blízkosti hranic se spolkovou republikou Rakousko. Vznik původní osady se datuje kolem roku 1700 v sousedství skelných hutí a patřila k panství Novohradskému. Oficielní název Pohoří na Šumavě bylo obci přiděleno v roce 1923. Za první republiky obec vzkvétala a bylo zde možné najít různé obchody jako obchod s chlebem, cukrář, hodinář, kovář a mnoho dalších. Nechybělo zde i osm hostinců. Dominantou obce byl pozdně barokní kostel postavený v letech 1783-91 na místě původní dřevěné kaple. Úpadek obce nastal v roce 1946 kdy nastal odsun německých rodáků. Po roce 1955 vydrželo v obci jen 23 domů obývaných 72 lidmi. Vylidňování však nadále pokračovalo a po rozšíření hraničního pásma zaniklo Pohoří jako lidské sídlo docela. V roce 1978 byla zlikvidována většina opuštěných domů. Z původní zástavby nedochovala ani jedna stavba kdy částečně rozpadlé domy byly zbourány. Bohužel během příprav na rekonstrukci kostela v 90. letech se v roce 1999 zřítila i věž kostela do hlavní lodi. Dnes se na Pohoří nachází polorozpadlý kostel, který prošel částečnou sanací kdy byla opravena střecha a zdivo nad zákristií a presbytářem, historický hřbitov a několik novostaveb. V současné době pak probíhá výstavba nové farnosti na jejím původním místě. V rámci projektu je řešen návrh dostavby pozdně barokního kostela, na půdoryse původní spadlé části. Při návrhu se vycházelo převážně z historické fotodokumentace a dochovaných částí kostela.
Studie obnovy kostela začala být zpracovávána na základě podkladů zaměření stávajícího stavu po zřícení původní věže od firmy MURUS. Následně byli i nalezeny historické fotografie zachycující kostel s původní věží z exteriéru ale byly nalezeny i fotografie dokládající jak vypadal původní interiér kostela. Jelikož se nedochovala původní stavební dokumentace, byly části dostavovaných prvků odvozovány z dochovaných fotografii. U kostela dojde k obnově původního tvaru a to zejména dostavbě původní člení stěny s kostelní věží čtvercového půdorysu zakončenou cibulovitou kopulí. Dále dojde k obnově druhého patra (kruchty) ,nad hlavním vstupem do kostela. Původní klenby nad hlavní lodí kostela nebudou obnoveny v původním provedení. Klenby budou nahrazeny imitací kleneb pomocí ocelových tyčí a táhel a bude ponechán volný průhled do krovu. Nově budované konstrukce budou provedeny z cihelného materiálu, v kombinaci s betonem a ocelí. Krovová konstrukce a konstrukce báně budou provedeny ve dřevě. Střešní konstrukce je navržena z betonových skládaných tašek. Krytina na nové báni bude plechová. Součástí obnovy bude i provedení odizolování kostela proti zemní vlhkosti.

Ukázka z PD:

kostel-architektonicka-situace     kostel-vizualizace     podelny-rez
pricny_rez     pudorys     situace_1
pohled-jizni     pohled-severni     pohled-vychodni
pohled-zapadni

Comments are closed.