Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Penzion Radslav, p.č. 447/181 a 447/182, k.ú. Černá v Pošumaví

Investor: Ing. Jan Vaš, Urbinská 155, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2010

Popis stavby: Stavba se nachází v NP Šumava na břehu lipenského jezera v části zvaná Radslav nedaleko Černé v Pošumaví. Stavba byla od počátku navrhována jako rekreační objekt s možností pronájmu celé nebo části domu. Při návrhu stavby byla snaha aby samotný objekt nenarušil ráz krajiny a okolí za použití přírodních materiálů. Samotný objekt byl navržen se třemi bytovými jednotkami s možností ubytování až 11 osob. Jedná se o zděnou stavbu založenou na základových pasech a zastřešenou dvěmi sedlovými střechami. Spodní část stavby bude omítnuta brobarvenou omítkou a horní část stavby bude obložena dřevěným opláštěním. Barvu jednotlivých povrchových uprav si zvolí sám investor. Součástí stavby je terasa a balkon, pomocích kterých byla snaha narušit celistvou hmotu stavby v horizontálním směru. První nadzemní podlaží je rozděleno na dvě částí, z nichž jednu tvoří samostatná bytová jednotka a druhou zázemí pro dvě bytové jednotky nacházející se v druhém nadzemním podlaží. Samostatná bytová jednotka má vlastní sociální zařízení, předsíň a pokoj pro ubytování až tří osob. V zázemí pro dvě bytové jednoty se nachází snídárna s kuchyní, předsíň, WC a technická místnost stavby. Celé druhé nadzemní podlaží je překonzolováno oproti prvnímu podlaží o 135 mm. Podlaží je rozděleno na dvě bytové jednotky z nichž jedna má jeden pokoj pro dvě osoby, předsíň s kuchyňkou a vlastní sociální zařízení. Druhá jednotka má dva pokoje pro čtyři a dvě osoby, se společným sociálním zařízením. Všechny jednotky jsou přístupné přes společnou chodbu kde se nachází i schodiště pro spojení prvního a druhého nadzemního podlaží.

Ukázka z PD:

      

Comments are closed.