Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Penzion IV ulice Hálkova, Opava

Vytvořit  a navrhnout kvalitní bydlení je jedním z nejtěžších ale zároveň z nejkrásnějších úkolů které architekt řeší.  Navrhnout navíc bydlení které má mít formu penzionu a jehož cílovou skupinou budou lidé v důchodovém věku je úkol nejen těžký ale i zavazující a to nejen s ohledem na jiný životní rytmus nežli má klasická produktivní populace ale i s ohledem na požadavek vybudovat  bydlení formou penzionu (předmětem soutěže bylo zpracování kvalitního architektonického návrhu penzionu s kapacitou 50 samostatných bytových jednotek, o ploše do 40 m2).

Snahou našeho návrhu bylo vybudovat nejen kapacitně odpovídající objekt, ale v rámci řešení poskytnout i  prostory pro společná setkávání ( spojovací prosklené „můstky“  a řešení vnitrobloku) a v rámci návrhu vytvořit lidsky měřítkem a strukturou odpovídající objekt pro důstojný život obyvatel v důchodovém věku.

                    

Comments are closed.