Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Novostavba rodinného domu, Konvalinkova ul., parcela č. 1061/19 KÚ Český Krumlov

Investor: Ing. Jaroslav Březina, Horní 147, 38101 Český Krumlov

Zpracování PD: Projekt pro SP a provedení stavby

Realizace: rok 2007 – 2008

Popis stavby: Pozemek se nachází na samém okraji souvislé městské zástavby. Ze dvou stran pozemek vymezují stávající rodinné domy (novostavby) a na další straně je hranice určena přirozeně hradbou lesa. Poměrně značná plocha pozemku umožňovala velkou volnost při návrhu a celkovém řešení. Pozemek se výrazně uplatňuje v dálkových výhledech na panoramata města. Tato východiska spolu s požadavky investora a orientací ke světovým strananám určily vzhled i půdorysné členění navrhovaného domu.

Mezi hlavní požadavky investora patřilo velké technické zázemí s dílnou a dvougaráží, jež je umístěno v jakémsi polozapuštěném suterénu. Nad tímto veskrze účelovým podlaží se nachází hlavní obytné patro s velkým obytným prostorem, pracovnou, kouplenou, wc, spíží a technickou místnost.

Nad tímto prostorem sloužícím nejen pobytu rodiny majitele, ale i případným návštěvám, se nachází intimní podkroví s ložnicemi, velkou koupelnou a hernou pro děti. Celé dispoziční řešení je doplněno dvěma terasami. Objekt je zastřešen nízkou sedlouvou střechou, podtrhující horizontalitu celé hmoty.

Návrh je doplněn řešením svahování přiléhajícího terénu k domu. Požadované tvarování terénu umožňují opěrné stěny. Na pozemku je zajištěno kryté garážové stání pro dva automobily a dvě stání v prostoru před garáží.

Z hlediska stavebně technického se jedná o zděnou stavbu s nosnými obvodovými konstrukcemi doplněnými v 1.np příčnou ztužující stěnou.Pro realizaci byly použit systém Porotherm. Střešní konstrukce je kryta betonovou taškou Bramac. Fasáda je členěna zejména kompozicí okenních otvorů. Část suterénu je obložena cihelnými pásky pískové barvy a celek dolněn opěrnými stěnami z lomového kamene do betonu.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.