Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Novostavba rodinného domu – Srubec

Investor: Jiřina Moučková, Neplachov 373 650

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2011

Popis stavby:
Novostavba byla navrhová na parcely č. 844/50 a 844/65 k.ú. Srubec se nachází v severní části správního území obce Srubec, v těsné blízkosti Dobré Vody.
Morofolgicky se jedná o pozemky s poměrně velkým spádem (cca 12 st.) orientovaných k severozápadu. Svou polohou se nachází v přímém sousedství současně zastavěného území obce, leží v zastavitelném území obce.
Novostavba rodinného domu byla navržena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt s využitým podkrovím zastřešený sedlovou střechou. Cílem projektu bylo navrhnout jednoduchý a čistý dům sloužící bydlení. Požité materiály – klasický zděný systém, omítky, betonová taška vychází z tradice českého stavebnictví.
V návrhu dispozic a otvorů – oken byl zohledněn požadavek na propojení interiéru se zahradou , navrhovaným biotopem a výhledy do okolní krajiny, stejně tak jako na orientaci světových stran.
Dispoziční řešení domu vychází z požadavků investora. Přízemí domu bylo navrženo jako pobytová zóna s otevřenou obytnou plochou obýváku,a kuchyně s jídelnou.
Tyto prostory jsou propojeny se zahradou a pobytovými terasami. V přízemí byla dále navržena pracovna, vstupní prostor se šatnou a hygienické zázemí. Podkroví bylo řešeno jako klidové, s umístěním dvou pokojů, ložnice se šatnou, koupelnou s WC a místností- technickým zázemím. U východního průčelí domu je jako dřevostavba navrženo stání pro osobní automobil a sklad pro zahradní nářadí.
Konstrukčně se jedná o zděný systém s kombinovaným nosným systémem obvodových a vnitřních nosných stěn. Stropní konstrukce provedeny prefa – monolitické.
Střešní konstrukce provedena jako dřevěná vaznicová soustava zastřešena betonovými taškami. Oplocení objektu bylo navrženo jako kombinace klasického pletiva a ocelových sloupků a kombinovaného systému podezdívky , zděných sloupků a dřevěné výplně.

Ukázka z PD:

rez-A-A     pudorys     pohled-jizni
pohled-vychodni     zakres-do-KM     pohled-celni
pohledvar2-severovychodni

Comments are closed.