Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Bytový dům VORONĚŽ – SEREBRJAKOVA

Popis stavby:
V rámci úvodní studie byla navržena novostavba bytového domu v těsné blízkosti centra Voroněže.
Řešená parcela se nachází v těsné blízkosti hlavního Voroněžského parku.

Návrh respektuje regulaci danou územním a regulačním plánem a požadavky hlavního architekta města.
Byl navržen 3 podlažní dům s  obytným podkrovím a dvěma vstupy. V úrovni 1.PP je navrženo parkoviště, v úrovní 2.PP pak sklepy .

Konstrukčně je objekt řešen jako skelet , vyzdívky – plynosilikát. Fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou omítkou, zábradlí francouzských oken – barevná skla.
Kapacita objektu – 32 bytů – velikosti 1+1 až 4+1 , podkroví – atypické mezonety.

1 pohled_jizni pohled_severni pohled_vychodni pohled_zapadni pudorys1NP situace

Comments are closed.