Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Ateliér a kanceláře Rožmberská 609 , Český Krumlov

Inves­tor: 1.ČK stavební s.r.o.

Zpra­co­vání PD: Pro­jekt pro SP a pro­ve­dení stavby

Rea­li­zace: rok 2009 — 2010

Popis stavby:   V úrovni nivelity terénu – ul. Rožmberská je navržen  dvojpodlažní objekt který zároveň slouží jako opěrná stěna svahu a vytváří tak podnož pro zástavbu pozemku ležícím nad ním. Čistý a racionální tvar domu vychází z parcelní čáry. střecha objektu je využita jako zahrada.
Konstrukčne se jedná o kombinovaný zděny a železobetonový monolitický systém s plochou střechou. Ateliér a kanceláře firtmy se nacházejí ve 2. NP, v přízemí je situována dougaráž a obchod.

               

Comments are closed.