Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Adaptace objektu, Piaristická ul. č.p. 22/8, České Budějovice

Investor: QUATRO-K spol. r.o., Piaristická ul. č.p. 22/8 České Budějovice

Zpracování PD: Projekt pro UR a SP, Národní kulturní památka

Realizace: rok 2004 – 2010

Popis stavby: Objekt Piaristická č.p. 22/8 se nachází v centru Českých Budějovic v těsné blízkosti náměstí. Vznikl sloučením 7 původních gotických
domů a do dnešní podoby byl navržen v druhé polovině 19. století, kdy zde byly vybudovány kanceláře koněspřežky. Objekt je součástí
vnitřní zástavby města. V okolí se nachází ještě několik dalších podobných objektů, které zde tvoří typický charakter budějovické zástavby vnitřního města. Objekt je
třípodlažní s půdním prostorem, jedná se o národní kulturnípamátku. V rámci jeho rekonstrukce byly do 1.np navrženy komerční prostory, do 2.np restaurace a aukční
síň a do 3.np kancelářské prostory a prostory pro občanskou vybavenost.Do půdního prostoru bylo vybudování 6 nových bytů. Všechny byty jsou přístupny z nově
vzniklé chodby v půdním prostoru, která navazuje na stávající výtah a schodiště. Podkrovní byty budou osvětleny střešními vikýři a střešními okny.

Ukázka z PD:

                                             

Comments are closed.