Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Územní plán Pohorská Ves

Investor: Obecní úřad Pohorská Ves, Pohorská Ves 45, 382 41 Kaplice 1

Zpracování PD: Návrh územního plánu

Realizace: rok 2011 -2013

Stručná charakteristika zpracované dokumentace:
Projekt nového územního plánu obce Pohorská Ves zahrnuje obce a sídla ve správním území obce Pohorská Ves. To zahrnuje sídla Pohorská Ves, Lužnice, Leopoldov, Pohoří na Šumavě, Dolní Příbraní, Žofín aj. Řešené území se nachází při jižní hranici Jihočeského kraje u státní hranice s Rakouskem. Většinu území tvoří lesy. Ostatní plochy tvoří hospodářské pozemky. Nejvíce rozvojových ploch je v rámci jednotlivých větších sídel ( Pohorská Ves, Pohoří na Šumavě, Leopoldov ). Ostatní rozvojové plochy jsou roztroušené po jednotlivých lokalitách v území. Většina rozvojových ploch je navrhována jako záměr soukromých investorů. Záměry obecního charakteru jsou v obci Pohorská Ves a v sídle Pohoří na Šumavě. Velká část řešeného území leží v přírodních oblastech s chráněnými lokalitami. Navrhovaný územní plán se snaží zachovat a řídit se těmito přírodními lokalitami a ostatními limity v území. Rozvojové plochy v území se snaží obnovovat původní vzhled a charakter krajiny Novohradských hor a česko-rakouského příhraničí.

Ukázka z PD:

pohorska-ves

Comments are closed.