Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rodinný dům, U Trojice, p.č. 102; 196/39, Domoradice

Investor: manželé Pouchovi, Dlouhá 91, Český Krumlov 38101

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 2003

Popis stavby: Parcely č. 102 a 196/39 se nachází na svahu se sklonem k jihovýchodu v Českém Krumlově – část Domoradice v proluce mezi uliční zástavbou rodinných domů. Cílem tohoto projektu bylo postavit jednoduchý, stavebně nenáročný, ale zároveň účelný rodinný dům, který bude respektovat místo a zároveň bude vyhovovat potřebám rodiny investora. Již od počátku byl koncipován jako dům, který nahradí stávající jednopodlaž ní objekt o dvou obytných místnostech, který byl demolován a bude plně využívat kvality místa. Novostavba domu byla navržena jako přízemní objekt tvaru „U“ a zastřešený sedlovou střechou . Dům byl svou obytnou částí a provozem navržen s ohledem na poměrně náročnou konfiguraci terénu, kdy jsem se snažili zapojit terasovitou strukturu pozemku i do dispozic a provozního schématu domu. Směrem k ulici je tedy dům poměrně uzavřený a orientovaný pouze obdélníkovými okny. Obytné prostředí, které prochází z interiéru do exteriéru bylo navrženo v zadní části domu, kde jsou navrženy v návaznosti na terasy polosoukromé venkovní prostory a terasy. Hlavní vstup do domu byl navržen v jeho východní části v návaznosti na garáž. Tento prostor je od sousední parcely oddělen jednak zdí a jednak objektem garáže. V přízemí objektu bylo navrženo obytné podlaží s pracovnou, obytným pokojem, který přechází do obytné kuchyně. Dále byla navržena ložnice hostů, koupelna, šatny a komora. K objektu je přičleněna garáž s přímým vstupem do zádveří.

Podkroví je s přízemím spojeno jednoramenným zalomeným schodištěm s podestou ze které je přímý výstup ven. V podkroví pak byla navržena kuchyňka a tři ložnice se zázemím. Fasáda domu byla navržena v měřítku respektující okolní zástavbu.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

         

Comments are closed.