Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rekonstukce – křesťanské duchovní centrum Teen Challenge Poštovice

Název akce: Rekonstukce – křesťanské duchovní centrum Teen Challenge Poštovice stavební objekt S05

Investor: TEEN CHALLENGE Česká republika, Na Bendovce 103/24, Praha 8 Bohnice, 18100

Zpracování PD: STUDIE

Realizace: rok 2003

Popis stavby: Teen Challenge je mezinárodní křesťanská organizace, která se věnuje službě závislým lidem. Po revoluci v roce 1989 bylo v České republice založeno první středisko TCH. V dalších letech byly postupně budovány další střediska v Čechách i na Moravě. V roce 2000 – 2001 bylo rozhodnuto vybudovat v České republice hlavní centrum TCH pro střední a východní Evropu. Za tímto účelem investor koupil rozsáhlý areál bývalého zemědělského družstva v Poštovicích. Jedná se o původní klášterní statek z pozdně gotického období, který byl v majetkem řádu sv. Augustina . V tomto areálu bylo naplánováno vybudovat konferenční sály, prostory pro ubytování, jídelnu s varnou, prostory kaple a modlitebny a byty pracovníků TCH. V další etapě byl k tomuto areálu přikoupen i areál sousední, kde je plánováno vybudovat pracovní příležitosti a ubytování pro studenty TCH.

Objekt S05 se nachází v obci Poštovice v areálu bývalého zemědělského dvora č.p. 1. Areál sestává z několika objektů různého stáří tvořících uzavřený dvůr, z nichž bezesporu nejpozoruhodnější je třípodlažní stavení na severním okraji dvora /SO2/, prozrazující přinejmenším renesanční založení. Areál byl v minulosti využíván k mnoha účelům – sloužil zejména jako dílny a sklady, posledním uživatelem byla truhlářská dílna. Objekt SO5 stojí na západním okraji areálu a navazuje na objekty SO4 A SO6.

Rekonstrukce této části komplexu by měla vytvořit kancelářské prostory pro administrativní pracovníky centra. Stávající objekt bude kompletně opraven, s tím, že stávající dispozice zůstanou částečně zachovány, nicméně na stávajícím půdoryse vzniknou nové vnitřní prostory splňující funkci kanceláře. Hlavní vstup do objektu bude z východní strany objektu. V přízemí vznikne denní místnost( vstupní hala ), zázemí pro zaměstnance a čtyři kanceláře. V patře vzniknou tři větší kanceláře se zázemím. Patro je přístupné po novém schodišti. Vzhledem k tomu, že návrh počítá se zprovozněním podkroví bude pravděpodobně nutno zkontrolovat, popřípadě vyměnit a doplnit stropní konstrukce i konstrukci krovu. Rekonstrukce počítá se zachováním většiny nosných konstrukcí a se zachováním současného objemu a výrazu hlavních fasád. Nové příčky budou zděné Porotherm, v podkroví lehké SDK příčky a podhled. Stávající objekt má zejména v části dvora velice výraznou strukturu a profilaci fasády, proto bude kladen důraz na jejím zachování a doplnění chybějících původních částí.

Ukázka z PD:

      

      

 

Fotodokumentace:

      

Comments are closed.