Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Adaptace objektu na polyfunkční objekt, nám. Svornosti č.p.7

Investor: PAMOL s.r.o., nám. Svornosti 7, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP, kulturní památka

Realizace: rok 1994 – 1995

Popis stavby:
Parcela č. 13 se nachází v centru historického jádra na náměstí v Českém Krumlově. Jedná se o původně gotický dům, který v 18. století prošel renesanční přestavbou. Parcela je v současnosti zastavěna dvojpodlažním objektem s vnitřním dvorem. Zastřešení – sedlové a valbové střechy. V 70. letech minulého století došlo k obnově původního gotického průčelí v duchu analytické rekonstrukce. V minulosti byla provedena kompletní rekonstrukce objektu, včetně očiště ní a oprav fasád z kostelní ulice. Objekt sousedí z levé části s budovou České spořitelny. Na horní straně dále s budovou umělecké školy. Část budovi směřuje do velmi úzké uličky k protilehlé rohové budově.

Celkově se jedná o uzavřený kopmlex budvo s malým nádvořím uprostřed. Celý objekt se nachází v MPR. Původně byl objekt využíván jako restaurace a vinárna „Hrozen“ s přilehlými prostorami zázemí. V rámci projektu byla řešena adpatace – rekonstrukce na nákupní středisko (obchodní dům se širším sortimentem prodeje), provoz restaurace a diskotéky (v rámci půdní vestavby).

Oprav fasád směrem do náměstí byla posunuta do r. 2001. Současný stav fasády objektu pochází ze 70. tých let kdy byla provedena jejich analytickou metodou rekonstrukce do dnešní pseudogotické podoby.

Ukázka z PD:

Fotodokumentace:
   

 

 

Comments are closed.