Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Rekonstrukce objektu, Nám. svornosti č.p. 3, Český Krumlov

Investor:  Mgr. Jana Dyrsmidová, Dykova 20, Praha 10

Zpracování PD: Projekt pro SP, kulturní památka

Realizace: rok 2003 – 2004

Popis stavby:  Stavba se nachází na severozápadním nároží nám. Svornosti a je součástí historického bloku domů mezi ulicemi Šatlavská a Kostelní. Budova byla založena ve 14. století, přestavěna v období pozdní gotiky ( cca v 1. třetině 16. st.) a v období renesance na konci 16. století. Jedná se o objekt první radnice v Českém Krumlově. Dům byl dále upraven v 2. pol 18.st. po požáru. Další stavební zásahy se uskutečnili i během 20. st.

V rámci rekonstrukce bylo průčelí domu (nám. Svornosti) upraveno do gotické podoby, z ulice Šatlavská byla doplněna krytá pavlač a obě fasády byly sjednoceny.

Z hlavního průčelí zůstává zachován přístup do dvou místností restaurace , pizzerie, výčepem a offisem. Do zadní části domu je situavána kuchyně, příprana, sklady kuchyně a hygienické zařízení pro hosty a personal. V suterénu se nachází rozvněž restaurace s pizzerii. Z ulice Šatlavská je navržen vstup do recepce hotelu, který se nachází v 1.,2. patře a v podkroví. Dále se ve 2. patře nachází kancelář s hygienickým zařízením, šatna personálu s hygienickým zařízením a sklad lůžkovin.

V podkroví jsou navrhovány pokoje pro ubytování hostů.

Ukázka z PD:

      

Fotodokumentace:

   


Comments are closed.