Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Adaptace objektu, Plešivecká 129, Český Krumlov

Investor: manželé Weberovi, Plešivecká 129, Český Krumlov 381 01

Zpracování PD: Projekt pro SP

Realizace: rok 1996

Popis stavby:
Objekt Plešivecká č. p. 129 se nachází ve spodní části Plešivecké ulice v Českém Krumlově. Jedná se o klasicistní dům z konce 18. století. Celý objekt byl rekonstruován ve 4 etapách. Postupně byly vybudovány: atypický podkrovní byt, provoz kosmetického salonu v 1. NP a atypický byt v úrovni 3. NP. Počátkemroku 2005 proběhly stavební úpravy 2. nadzemního podlaží. Návrh rekonstrukce vycházel z požadavku investora na vytvoření moderních malometrážních pronajímatelných bytů za současného respektování stávajících nosných konstrukcí a historického charakteru objektu. Návrh předpokládá vznik 3 nových bytových jednotek, hostinského pokoje a prostoru skladu. Nové bytové jednotky jsoukoncipovány jako garsoniéry s výjimkou bytu 1+1 (obytná kuchyň a ložnice). Kromě zmiňovaných prostor se ve 2. np nachází ještě kotelna a schodiště -tyto prostory však nebyly rekonstrukcí měněny. V zadní části pozemku se nachází kaskáda teras, u kterých bylo provedeno statické uzajištění opěrných zdí. V rámci těchto prací byl vybudován venkovní krytý bazén, terasa s pergolou a zrekonstrován zahradní domek.

Ukázka z PD:
      

Fotodokumentace:
       

 

Comments are closed.