Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Novostavba rodinného domu a víceúčelové sportovní plochy par.č. 210/40, k.ú. Okrouhlo

Investor: Josef Šebek, Jílovská 320, Zvole 252 45
Klára Šebková, Libeňská 158, Ohrbec 252 45 ,

Zpracování PD: Projekt pro SP a DPS

Realizace: rok 2013

Popis stavby:
Parcela č. 210/40 se nachází v tkzv. Lokalitě Na Žlábkách, na severním okraji obce Okrouhlo, vzdálené přibližně 20 km od hlavního města Prahy. Na stávajícím pozemku se nachází již nově vybudované ploty na severní a jižní části pozemku a přípojné kapličky EI. Samotný pozemek se nachází v mírně svažitém terénu k jihovýchodní straně. Na západní straně pozemek sousedí s lesním porostem kde ochranné pásmo lesa nenachází na části stavebního pozemku. Na sousedních pozemcích se nachází v dostatečné vzdálenosti dva rodinné domy.
Samotný rodinný dům je koncipován jako jednogenerační, částečně podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím. Dům je zastřešen dvěmi plochými střechami o dvou rozdílných úrovní výšky atiky se sklonem střech 2 %. Fasádu domu tvoří v úrovni prvního nadzemního podlaží provětrávaná fasáda s dřevěným a keramickým odkladem a prosklenými otvory. V suterénní části je fasáda tvořena sendvičovým zdivem zdivem s vnější pohledovou vrstvou – kámen . Dům je provozně rozdělen na několik částí. Majoritní část domu tvoří plavecký bazén s wellnes, posilovnou a zázemím ( šatny, sociální zařízení). Tato část je oddělena od obytné části přes vstupní chodbu domu a má i vlastní vnější vstup. Wellnes je pak propojen z interiérem přes malou technickou místnost v prvním nadzemním podlaží a má i vlastní vstup do exteriéru. Obytná část domu, která nepřímo navazuje na plavecký bazén, tvoří obývací pokoj propojený s kuchyní a jídelnou, chodby z kterých je přímý vstup do ložnice, pracoven, technické místnosti, sociálních zařízení a suterénu. Přímý vstup na severní terasu je možný z technické místnosti a z větší pracovny.
V suterénu se nahází velká garáž odkud je přímý vstup do letního bytu či technologické místnosti umístěné pod bazénovým tělesem. Dále se v suterénu nachází sociální zařízení a komora.
Na stavebním pozemku bude dále vybudována zpevněná příjezdová komunikace ke garáži, kde pojízdnou vrstvu budou tvořit kamenné odštěpky. Dále budou vybudovány pochozí mlatové komunikace a to jak k hlavnímu vstupu do domu tak v rámci zahrady ve východní části pozemku. Další dominantní stavbou na pozemku bude tenisový kurt umístěný na západní hranici pozemku. Kolem kurtu budou vyzděny opěrné zdi které plynule přejdou do již stávajícího oplocení pozemku.
Hrací povrh bude proveden ze sportovního povrchu tartan. Poslední stavba na pozemku je vodní plocha (biotop). Biotop je oválného tvaru umístěného pod rodinným domem a je součástí navrhované zahrady.

Ukázka z PD:

pohledy-1     pudorys-1NP     pohledy-2
situace

Comments are closed.