Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Žofín – stavební úpravy objektu p.č. 85, k.ú Pivonice u Pohorské Vsi

Investor: Josef Šebek, Jílovská 320, Zvole 252 45
Klára Šebková, Libeňská 158, Ohrbec 252 45 ,

Zpracování PD: Projekt pro SP a DPS

Realizace: rok 2011 – 2012

Popis stavby:
Parcela č. 85 se nachází v odlehlé části v malé zástavbě. Na pozemku se nyní nachází stávající dřevěný seník na kamenné nadezdívce. V blízkosti objektu se nachází další seníky. Kolem objektu probíhá místní nezpevněná komunikace , která je napojena na zpevněnou cestu a to z jižní strany.
Samotný objekt pochází z 20. století a byl využíván jako seník. Výškově bude objekt členěn na jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a podkroví. Střecha bude sedlová s dvěma vikýří. V 1.pp bude technické zázemí a welnes. V 1np a 2.np budou obytné plochy. Jednotlivá patra jsou propojena schodišti. Z venku bude použit na fasádu nový dřevěný obklad, celkový ráz stavby tak zůstane nezměněn.

Ukázka z PD:

pudorys     pohledy2     pohledy1

Comments are closed.