Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Pohoří na Šumavě – Obnova a dostavba

Investor: Fara Pohoří s.r.o., Zátkovo nábřezí 448/7, České Budějovice 370 21

Zpracování PD: Studie

Realizace: rok 2012

Popis stavby:
Architektonická studie se zabývá řešení určitých lokalit v obci Pohoří na Šumavě, která se nachází v těsné blízkosti hranic se spolkovou republikou Rakousko.
Vznik původní osady se datuje kolem roku 1700 v sousedství skelných hutí a patřila k panství Novohradskému. Oficielní název Pohoří na Šumavě bylo obci přiděleno v roce 1923. Za první republiky obec z kvétala a bylo zde možné najít různé obchody jako obchod s chlebem, cukrář, hodinář, kovář a mnoho dalších.
Nechybělo zde i osm hostinců. Dominantou obce byl pozdně barokní kostel postavený v letech 1783-91 na místě původní dřevěné kaple. Úpadek obce nastal v roce 1946 kdy nastal odsun německých rodáků. Po roce 1955 vydrželo v obci jen 23 domů obývaných 72 lidmi. Vylidňování však nadále pokračovalo a po rozšíření hraničního pásma zaniklo Pohoří jako lidské sídlo docela. V roce 1978 byla zlikvidována většina opuštěných domů. Z původní zástavby nedochovala ani jedna stavba kdy částečně rozpadlé domy byly zbourány. Bohužel během příprav na rekonstrukci kostela v 90. letech se v roce 1999 zřítila i věž kostela do hlavní lodi. Dnes se na Pohoří nachází polorozpadlý kostel, který prošel částečnou sanací kdy byla opravena střecha a zdivo nad zákristií a presbytářem, historický hřbitov a několik novostaveb. V současné době pak probíhá výstavba nové farnosti na jejím původním místě. V rámci studie je řešen návrh nové zástavby a to v lokalitách u hřbitova , za kostelem v uliční frontě, na samotě nad obcí a návrh obnovy pozdně barokního kostela. Při návrhu nové zástavby bylo a obnovy se vyházelo z historické fotodokumentace a platného územního plánu.

Ukázka z PD:

letecky_snimek1949     persp1n     persp2s

persp3n     persp3s     sit

 

Comments are closed.