Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Regulační plány

Pro město Český Krumlov právě zpracováváme regulační plán „Rybářská“.
Jedná se o lokalitu přímo v historickém jádru města v tzv. Rybářské ulici, která je součástí území památky UNESCO a je ve vizuálním kontaktu s areálem zámku Český Krumlov.
RP je proto vypracován s ohledem na zachování genia loci Českého Krumlova.

Dále jde o regulační plán „Šeříková stráň“.
Zóna řešeného území se nachází na území města Český Krumlov, na úpatí skalního masivu spadajícího k Vltavě a silnici vedoucí těsně při patě skalního masivu s krásnými výhledy.

Comments are closed.