Dobrá architetkura nikdy nenudí, i když je minimalistická.

Na začátku naší práce vždy přemýšlíme o místě, formě, vztazích, o konstrukčních principech a o tom jak správně požít materiál

Firma WÍZNER AA byla založena v r. 1994 architektem Petrem Wíznerem po jeho předchozím fungování v několika architektonických ateliérech (spolupráce s arch. Honzíkem, arch. Šourkem – Praha, ateliér AGENS-arch Flesar), a práci na odboru pro plán a koncepce MÚ Český Krumlov (ve funkci hlavního architekta města Český Krumlov v r. 1993 – 94).

Vedoucí ateliéru Petr Wízner absolvoval fakultu architektury, obor architektura. Od r. 1995 je členem komory architektů – pořadové číslo 2323.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace – rekreační zóna „Hornobranský rybník“.
Zde bude příjemná rekreační zóna pro občany Českého Krumlova, především díky lesním porostům, které významným způsobem ztvárňují charakter krumlovské krajiny.
Pokrývají především vyšší části terénu a vytvářejí tak působivé „zelené horizonty“.

Comments are closed.